Nainstalujte si:
       

Překlad intrusion


intrusion = vetření se; rušení; obtěžování; dotěrnost; vnikání (nežádoucí); pronikání; vniknutí; vstup; nežádoucí vnikání; rušení držby; vstoupení; narušení (chráněného prostoru); neoprávněné vniknutí; vtrhnutí; dotíravost; kontaminace; napojení; intruze
steering-column intrusion = vniknutí sloupku řízení do vnitřku vozidla; podélné posunutí sloupku řízení;
territorial intrusion = nezákonné vniknutí na cizí území; vniknutí na cizí území;

Překlad intrusion z webu:
Marginal intrusion.  Okrajové vniknutí.
Sorry for the intrusion.  Omlouvám se za náš vpád.
I apologize for this intrusion, but you have a visitor.  Omlouvám se, že vyrušuji, ale máte návštěvu.
Teabing scowled at the illtimed intrusion.  Teabing se při tomto špatně načasovaném vyrušení zakabonil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinvalid   invariant   invasion   invention   inventory   inversion   inverter   invested