Nainstalujte si:
       

Překlad introduction


introduction = úvod; představení (osoby); uvedení; předmluva; předložení; zavedení; zasunutí; doporučení; představování; přídavek; dodatek; uvádění; zasvěcení; introdukce; ohlášení; představení osoby; zavedení sondy; vstupní parametr; vplítání; vnášení; vložení
letter of introduction = doporučující dopis;

Překlad introduction z webu:
That had been my introduction to magik.  To bylo mé první seznámení s magií.
He produced the letter of introduction yesterday evening.  Ten do­poručující dopis přinesl včera večer.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintrusion   invalid   invariant   invasion   invention   inventory   inversion   inverter