Nainstalujte si:
       

Překlad into oblivion


into oblivion = být zapomenutý; nepoužívat se; v zapomenutí; v provozu
fall into oblivion = upadnout v zapomnění; upadnout v zapomenutí;
introduction   intrusion   invalid   invariant   invasion   invention   inventory   inversion