Nainstalujte si:
       

Překlad intestate


intestate = bez poslední vůle; neodkázaný v závěti; zděděný bez závěti; osoba nezanechavší závěť; intestátní; bez závěti; dědění ze zákona
die intestate = zemřít bez závěti; umřít bez závěti;
intimate   into oblivion   introduction   intrusion   invalid   invariant   invasion   invention