Nainstalujte si:
       

Překlad interview


interview = rozhovor; dotazovat se (2 .p.); interview; dotazovací; mít interview s (7. p.); rozmluva; pohovor (přijímací); schůzka; dotazníková akce (zjišťování mínění); vyslýchat; vyptávat se; osobní rozhovor; dotazovat; konat přijímací pohovory s; mít schůzku
depth interview = hloubkový rozhovor; hlubinný interview; sondážní rozhovor;
exclusive interview = exkluzívní interview; výlučné interview;
informal interview = volný; volný rozhovor;
newspaper interview = novinové interview; interview pro noviny;

Překlad interview z webu:
The interview was over:  Slyšení bylo u konce:
For an interview and the dive at the graveside.  Za rozhovor a za to divadlo u hrobu.
Bobby will, uh, interview you.  Bobby vám, ehm, položí pár otázek.
I had a great interview today, he said.  Měl jsem dneska fantastický přijímací pohovor, oznámil.
Once he saw this the interview was over, he had plenty more to do.  Jakmile to uviděl, výslech pro něj skončil, měl ještě spoustu práce.
The police said she got to the interview all right.  Policie říkala, že tam ten pohovor absolvovala v pořádku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintestacy   intestate   intimate   into oblivion   introduction   intrusion   invalid   invariant