Nainstalujte si:
       

Překlad intervention


intervention = intervence; zakročení; zásah; intervenční; zákrok; zprostředkování; přímluva; intervenování; vedlejší účast; nouzový; zasahování; vměšování; vedlejší účastenství; zásahová úroveň
armed intervention = ozbrojená intervence; vojenská intervence;
engine intervention = zásah motoru; záběr motoru; engine control intervention = zásah motoru;

Překlad intervention z webu:
Divine intervention.  Boží zásah.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterview   intestacy   intestate   intimate   into oblivion   introduction   intrusion   invalid