Nainstalujte si:
       

Překlad interval


interval = interval (časový); pauza; mezera; období (časový úsek); mezidobí (časový úsek); přestávka; vzdálenost; rozpětí; rozmezí; odstup; časový úsek; časový interval; doba; signální interval; rozestupy jednotky; časový rozdíl; časová mezera; tvořit interval
contour interval = interval vrstevnic; vrstevnicový interval;
dosing interval = aplikace; časový odstup;
maintenance interval = interval údržby; interval inspekce;
minor interval = malý interval; půltón;
musical interval = interval hudební; krok;

Překlad interval z webu:
She had thought about it in every interval when she could think.  Přemýšlela o tom každou chvilku, kdy vůbec dokázala o něčem uvažovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintervention   interview   intestacy   intestate   intimate   into oblivion   introduction   intrusion