Nainstalujte si:
       

Překlad intersection


intersection = křižovatka (vedení); průsečnice (průnik); průřez; pronik; průsečík (geom., též přen.); průnik; přetínání; protínání; křížení; logický součin; součinový; úrovňová křižovatka; sečtení; křižování; konjunkce; průsečíkový
rotary intersection = kruhový objezd; okružní křižovatka; line of intersection = čára průseku;

Překlad intersection z webu:
The threeway intersection of streets.  Třícestné křižovatky ulic.
The sidewalk reached an intersection with another one.  Došli ke křižovatce dvou chodníků.
He limped through the busy intersection dodging the morning traffic.  Překulhal rušnou křižovatku a propletl se ranním provozem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterval   intervention   interview   intestacy   intestate   intimate   into oblivion   introduction