Nainstalujte si:
       

Překlad interruption


interruption = přerušení; rušení; vyrušení; překážka; přerušování; interupce; přestávka; porucha; poruchy; prolomení; přetržení; roztržení; prerušení; přerušení dodávky
service interruption = provozní porucha; přerušení provozu;
traction interruption = přerušení trakce; přerušení hnací síly; přerušení tažné síly;

Překlad interruption z webu:
Any interruption here and only the hegemonists will gain.  Každé narušení tady znamená zisk pro hegemony.
An annoying interruption as a child swings a bat.  Nepříjemné přerušení, když se děcko rozmáchne pálkou.
But a singular interruption brought us to a standstill.  Cosi velice podivného nás však donutilo, abychom zůstali stát.
At last came an interruption to the performance.  Konečně bylo představení přerušeno.
Perhaps it was as well that the interruption occurred when it did.  Nakonec bylo možná dobře, že ho přerušili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintersection   interval   intervention   interview   intestacy   intestate   intimate   into oblivion