Nainstalujte si:
       

Překlad interpretation


interpretation = výklad; tlumočení; překlad; interpretace; převod; ztvárnění (umělecké); vykládání; popularizační činnost; analýza; vyhodnocení; smysl; chápání; provádění; vyhodnocování; interpretační; dekódování; vyjádření; hodnocení; vyhodnocení dat; interpretační
broad interpretation = extenzivní výklad; extenzívní výklad;
forced interpretation = násilný; násilný výklad; překroucený výklad;
semantic interpretation = sémantická interpretace; sémantický výklad;

Překlad interpretation z webu:
They must not even need interpretation of the data ...  Nemuseli ani potřebovat interpretaci těch dat...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterpreter   interrupt   interruption   intersection   interval   intervention   interview   intestacy