Nainstalujte si:
       

Překlad internal


internal = vnitřní; tuzemský; domácí; interní; bydlící v internátu; nitro; duše; vnitřně; vnitrostátní; účelový; vnitrozemský; vnitropodnikový; vrozený smysl pro čas
squint internal = konvergentní strabismus; sbíhavé šilhání;

Překlad internal z webu:
Internal strife had left the borders unguarded:  Boje zuřící uvnitř země nechaly hranice odkryté a nestřežené.
An internal set of hackles had risen.  Niterný strážce zafungoval a srst se naježila.
Maybe there's internal bleeding.  Možná má nějaké vnitřní krvácení.
He's boardcertified in internal medicine and virology.  Má atestaci z vnitřního lékařství a virologie.
But there are certain internal logics to be honored.  Ale je třeba ctít určitou vnitřní logiku.
She was being harassed by her internal organs.  Začínala být obtěžována svými vnitřními orgány.
The wounds are deep, and there may be internal bleeding.  Rány jsou hluboké a došlo k těžkému vnitřnímu krvácení.
You must be about at the limit of your internal fuel.  Musíš taky být skoro na dně s palivem v nádrži.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterpretation   interpreter   interrupt   interruption   intersection   interval   intervention   interview