Nainstalujte si:
       

Překlad intermediate


intermediate = prostřední; střední; prostředník; mezi dvěma věcmi (prostřední); přechodný; mezilehlý; zkouška uprostřed studií; meziprodukt; polotovar; vložený; pomocný; středně pokročilý; zprostředkovat; vozidlo střední třídy; zprostředkující; zasahující do řízení


Překlad intermediate z webu:
The crud will clog the intermediate filters.  A to svinstvo zacpe mezifiltry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinternal   interpretation   interpreter   interrupt   interruption   intersection   interval   intervention