Nainstalujte si:
       

Překlad interlock


interlock = zapadat do sebe; proplést se; proplétat se; proplést; zajišťovat; zabezpečovat; uzavřít mezi; spojit navzájem; spojit se navzájem; blokovat; zabírat do sebe; spřahovat; spojení na pero a drážku; stavědlo (žel.); zapadání do sebe; západka; zabírání
ignition interlock = zámek zapalování; blokování zapalování;
seat-belt interlock = zajištění bezpečnostního pásu; uzávěrka bezpečnostního pásu;
selector-control interlock = uzávěrka volicí páky; zámek volicí páky;
shift interlock = uzávěrka řazení;

Překlad interlock z webu:
I'm afraid our destinies are interlocked.  Obávám se, že naše osudy jsou navzájem propletené.
You don't think the games are interlocked?  Nemyslíte, že obě ty partie jsou spolu vzájemně provázané?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintermediary   intermediate   internal   interpretation   interpreter   interrupt   interruption   intersection