Nainstalujte si:
       

Překlad interior


interior = interiér; vnitřek; vnitřní; vnitrozemský; vnitro; nitro; vnitrozemí; tuzemský; domácí; vnitřní prostor; vnitřní povrch; nitrozemský; vnitrozemní; nitrozemní; interiérový; vnitřní koberce
body interior = vnitřek karoserie; interiér automobilu;
roomy interior = prostorný interiér; prostorný vnitřek vozidla;
vehicle interior = vnitřní prostor vozidla; vnitřek vozidla; interiér vozidla;

Překlad interior z webu:
The interior was inky black.  Panovala tam tma ja­ko v pytli.
Did the interior woman show up?  Ukázala se ta architektka?
Have a better interior on the next one, too.  Zahnul doprava a vyjel na vozovku 50.
He entered his own interior office.  Vstoupil do své osobní kanceláře.
Melek made the calculations with interior panic.  Doufej v milost a život.
The highwayman looked around the dark interior of the coach.  Lupič se rozhlédl temným vnitřkem dostavníku.
I saw the fellow looking around the interior of the cell.  Viděl jsem, jak se chlapík rozhlíží po vězení.
The most alarming sounds were audible from the interior of the room.  Z vnitřku pokoje se zřetelně ozývaly podezřelé zvuky.
The young mri, who had paused, vanished into the interior of the edun.  Mladý mri, který se zastavil, zmizel v nitru edunu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



interleaving   interlock   intermediary   intermediate   internal   interpretation   interpreter   interrupt