Nainstalujte si:
       

Překlad interim


interim = mezivláda; pauza; prozatimní dohoda; kompromis; zatímní; interval; provizorní; prozatímní dohoda; časový úsek; dočasnost; prozatímní dividenda; přechodně přidělený; prozatímní dluhopis
ad interim = dočasně; prozatímní; předběžný; pro zatím;
interior   interleaving   interlock   intermediary   intermediate   internal   interpretation   interpreter