Nainstalujte si:
       

Překlad interference


interference = interference (záření); překážení; zásah; zasahování; rušivý; interferenční; míchání; pletení se; ovlivnění; porucha; vzájemné působení; bránění; křížení (např. zájmů); bránění ve hře (hokej); přesah (v lícování); střetávání; vměšování; rušení; narušení
outside interference = vnější vměšování; vměšování ze zahraničí; vnější vzájemné působení;
radio interference = rušení cizím vysílačem; rádiové rušení (interference s cizím vysílačem);
slight interference = mírný přesah; nepatrný přesah;

Překlad interference z webu:
No interference from this end.  Z téhle strany žádné zasahování.
There could be no interference with this fight.  Průběh zápasu nesměl nikdo narušovat.
As if we need government interference here!  Jako kdybysme my potřebovali, aby se o nás starala vláda!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterference with   interim   interior   interleaving   interlock   intermediary   intermediate   internal