Nainstalujte si:
       

Překlad interference with


interference with = zásah do; zasahování do; překážení


Překlad interference with z webu:
There could be no interference with this fight.  Průběh zápasu nesměl nikdo narušovat.
It would be an unforgivable interference with your politics.  Neodpustili by mu, že zasahuje do vnitřních záležitostí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterim   interior   interleaving   interlock   intermediary   intermediate   internal   interpretation