Nainstalujte si:
       

Překlad interface


interface = rozhraní (fázové); interface (rozhraní počítače); vzájemný vztah; meziplocha; styčná plocha (přen.); styčné body (přen.); připojení (rozhraní počítače); styková plocha; meziplošný; styčný; uvést v soulad; koordinovat; mezičlánek; dělicí plocha; styk
logical interface = logické přepojení; logické rozhraní;
memory interface = přepojení paměti; rozhraní paměti;
sublimation interface = sublimační fronta; sublimační hranice;
system interface = podmínky připojení části systému; systémové rozhraní;

Překlad interface z webu:
As they passed through the interface they vanished.  Když proběhli stěnou reality, zmizeli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterference   interference with   interim   interior   interleaving   interlock   intermediary   intermediate