Nainstalujte si:
       

Překlad interested


interested = jevící zájem; zainteresovaný; sobecký; zaujatý; měl zájem; měli zájem; zajímá se; účastný; zúčastněný; zajímat se o (4. p.)
be interested = mít zájem; zajímat (koho,co);
person interested = zájemce; zainteresovaná osoba;

Překlad interested z webu:
He's interested in medieval things.  Jeho středověk moc zajímá.
He was interested in her.  Zajímala ho.
I am not interested in you.  Nezajímáte mě.
The exits were what interested him.  Zajímaly ho východy.
But why are you so interested in her?  Ale proč se o ni tak zajímáš?
Is that how you first got interested in business?  Proto jsi se začala zajímat o obchod?
Usually they're talking to each other, or interested in the men.  Obyčejně se spolu baví nebo koukají po mužských.
The other boys gaped (but it was an interested gape;  Ostatní chlapci užasle civěli (ale přitom zaujato;
And, of course, the government is not the only interested party.  A samozřejmě, vláda není jedinou zainteresovanou stranou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



interface   interference   interference with   interim   interior   interleaving   interlock   intermediary