Nainstalujte si:
       

Překlad interest


interest = zájem; úrok; zajímavost; důležitost; zajímat (4. p., koko, co); vzbudit zájem (2. p.); význam; podíl; účast; úroky; zainteresovanost; vliv; výhoda; prospěch; zisk; poutavost; obchod; zájmová skupina; užitek; subjektivní právo; jevit zájem; následek
accrued interest = přírůstek úroku; nahromaděný úrok; vzniklý úrok; úrok k určitému datu;
back interest = nezaplacený; dlužný úrok; nedoplatek úroků; nedoplacené úroky;
bear interest = nést úrok; přinášet úrok; úrok z majetku soukromě dohodnutý;

Překlad interest z webu:
Interest on the debt is 20 percent at the very least.  Dluh splácejí s dvacetiprocentním úrokem.
Armstrong's interest peaked.  Armstrongův zájem stoupl.
They don't interest me.  Politika mě nezajímá.
That would not interest her.  To ji nezajímá.
This didn't seem to interest her.  Zdálo se, že ji to nezajímá.
This one will have to interest you.  Aspoň o tohle se budete muset zajímat.
But most of them did not interest me.  Většina z nich mne však nezajímá.
An enemy had taken advantage of his interest in the ship.  Nějaký nepřítel využil jeho zájmu o tu loď.
For some reason, there's been a lot of interest in these animals.  Z různých důvodů je o ta zvířata velikánský zá­jem.
How long do you plan to be a public interest lawyer?  Jak dlouho se chystáš ještě dělat toho zatraceného advokáta chudých?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinterest in   interest rate   interested   interface   interference   interference with   interim   interior