Nainstalujte si:
       

Překlad intercooler


intercooler = mezistupňový chladič; mezichladič plnicího vzduchu; středotlaká nádoba; dochlazovač; mezichladič; mezistupňové chlazení
air-cooled intercooler = chladič plnicího vzduchu chlazený vzduchem; vzduchem chlazený chladič plnicího vzduchu;
charge-air intercooler = chladič plnicího vzduchu; vložený chladič plnicího vzduchu; vodou chlazený chladič plnicího vzduchu;
intercooling   intercostal   intercourse   interest   interest in   interest rate   interested   interface