Nainstalujte si:
       

Překlad inter


inter = inter; mezi-; pohřbít (do země); mezi; mezi


Překlad inter z webu:
Interesting woman.  Zajímavá žena.
This interests me.  To mě zajímá.
At what interest?  Jaký úrok?
But he was interested.  Ale měl zájem.
Do you have an interpreter?  Nemáte tlumočníka?
It has its points of interest.  Je to zajímavý problém.
She played her torch into its interior.  Posvítila si dovnitř.
Dutch woke up and leaned to the intercom.  No, co se děje?
You're too quiet a chap for your own interest.  Jsi tak nenápadnej, až si škodíš.
The youth got up and walked quickly away to intercept the man.  Mladík vyskočila chvátal za mužem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinteraction   interception   interchange   interchangeability   intercom   intercooler   intercooling   intercostal