Nainstalujte si:
       

Překlad intention


intention = záměr; úmysl (záměr); účel; cíl; plán; intence; zámysl; úmyslný
evidence of intention = důkaz úmyslu (strany/stran);

Překlad intention z webu:
My only intention is to cure the disease.  Mým jediným záměrem je léčit chorobu.
Silas had no intention of answering.  Silas neměl v úmyslu odpovídat.
You obviously have no intention of turning us in.  Zjevně nemáte v úmyslu nás předat policii.
The gesture was brutal, the intention clearly murderous.  Vedl ránu nemilosrdně, na první pohled s úmyslem zabít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinter   interaction   interception   interchange   interchangeability   intercom   intercooler   intercooling