Nainstalujte si:
       

Překlad intent


intent = záměr; upřený; pozorný; pátravý; oddaný; soustředěný; úmysl; účel; cíl; dychtivý; mající zřetel; význam; smysl; napjatý; rozhodnutý; odhodlaný; zabraný; zaujatý; pronikavý; záběr; zakopávat; konotace; pokrývat zemí; zaměřený na
criminal intent = zločinný úmysl; úmysl spáchat trestný čin;
legislative intent = úmysl zákonodárce; záměr zákonodárce;
presumed intent = předpokládaný záměr; pravděpodobný záměr;
specific intent = konkrétní záměr; pevný úmysl; předem uvážený úmysl;

Překlad intent z webu:
Their intent is not just to kill.  Nechtějí pouze zabíjet.
He seems pretty intent on making me look guilty.  Zdá se, že se všemožně snaží, abych vypadal jako viník.
Her voice was low and intent and she leaned forward a little.  Mluvila tiše a zaujatě a trochu se předklonila.
Her gaze leaped up from its intent focuspoint on the jar.  Spustila pohled z kelímku, na který se předtím upřeně dívala.
She handed him the paper with an intent gaze.  Nejistě přijal kapitánův telefon.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintention   inter   interaction   interception   interchange   interchangeability   intercom   intercooler