Nainstalujte si:
       

Překlad intensity


intensity = intenzita; síla; prudkost (citu); intenzivnost; napětí; horlivost; náruživost; divokost; vášnivost; citovost; hloubka; hustota proudu; hustota; ostrost; zvyšovat; stupňovat; zesilovat; náročnost; intenzívnost; barevná intenzita; řízení intenzity
capital intensity = náročnost na kapitál; kapitálová náročnost;
electric intensity = potenciální spád; gradient elektrického pole;
light intensity = světelná intenzita; svítivost;
radiant intensity = intenzita vyzařování; zářivost;

Překlad intensity z webu:
The intensity was unexpected, almost eerie.  Její intenzita by­la nečekaná, jakoby přeludná.
But the intensity of the behavior was diminishing:  Vášně však už začínaly opadávat:
There was an intensity about his stare that frightened her.  Bylo v něm něco, co ji polekalo.
He shuddered with the intensity of the vision, then forgot it utterly.  Otřásl se tou představou a zapomněl na ni.
His great limbs quivered with the intensity of his emotions.  Mohutné tělo se zachvívalo vášní.
I had seldom heard my friend speak with such intensity of feeling.  Málokdy jsem svého přítele slyšel mluvit tak procítěně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintent   intention   inter   interaction   interception   interchange   interchangeability   intercom