Nainstalujte si:
       

Překlad intended


intended = zamýšlený; zamýšlel; úmyslný; určený; nastávající (snoubenec, snoubenka); plánovaný; zoubkovaný; mínící
be intended = být určen; mít za cíl (co); být zamýšlený;

Překlad intended z webu:
His intended victim did not back away.  Jeho zamýšlená oběť neustoupila.
As the intended victim?  Jako předpokládaná oběť?
It was never intended for her!  To není vůbec nic pro ni!
Is that what you intended with this wealth?  Je tohle to, co jsi zamýšlela se svým bohatstvím udělat?
And now they were as intended its prisoners.  A byli teď jak zamýšleli jejími zajatci.
I do not think you ever intended to be rid of me.  Nemyslím, že byste se mne kdy hodlali zbavit.
It was equally clear that the man intended to go.  Stejně jasné bylo, že ten člověk je rozhodnutý jet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintensity   intent   intention   inter   interaction   interception   interchange   interchangeability