Nainstalujte si:
       

Překlad intelligence


intelligence = inteligence; zpravodajská služba; rozum; zpravodajský; porozumění; zpráva; informace (zpráva); zpravodajská činnost; špionáž; vzdělanost; důvtip; tajná služba; výměna informací; styk; mozek; pochopení; výzvědný; novina; zprávy; avízo; dar ducha
combat intelligence = vojskový průzkum; bojové zpravodajství;
current intelligence = aktuální zpravodajství; neodkladné průzkumové zprávy;
economic intelligence = ekonomické zpravodajství; hospodářské zpravodajství; systém ekonomických informací;

Překlad intelligence z webu:
Intelligence would never emerge here;  Vědomí tu absolutně vzniknout nemohlo;
The intelligence game is like that.  Taková už je zpravodajská hra.
And vast intelligence of course.  A ovšem obrovská inteligence.
He was an intelligence officer.  Je to zpravodajský důstojník.
He turned to his intelligence chief.  Obrátil se na svého šéfa zpravodajství.
He waited for his next intelligence report.  Musí počkat na další zprávu informátora.
So, we'll get a ton of intelligence regardless.  Ale i tak získáme tuny informací.
Don't they read the papers, let alone intelligence reports?  Nebo aspoň svoje vlastní zprávy?
We know that from both military and political intelligence reports.  Víme to z hlášení od vojenských i politických zpravodajců.
Which was only due to his experience as an intelligence officer.  Což bylo pouze díky jeho zkušenostem zpravodajského důstojníka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintelligibility   intended   intensity   intent   intention   inter   interaction   interception