Nainstalujte si:
       

Překlad intellect


intellect = rozum; intelekt; schopnost usuzování (myšlení); vzdělanci; mozek (inteligentní osoba, přen.); duch (rozum); intelektový; inteligentní osoba; porozumění
artificial intellect = umělý intelekt; strojová inteligence;
social intellect = sociální intelekt; společenský intelekt;

Překlad intellect z webu:
My intellect is absolutely in charge.  Všechny mé akce už ovládá intelekt.
The senses could refine, and the intellect could degrade.  Smysly se mohou povznést a intelekt se může zvrhnout.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintelligence   intelligibility   intended   intensity   intent   intention   inter   interaction