Nainstalujte si:
       

Překlad integration


integration = integrace; spojení (ve vyšší celek); sjednocení (ve vyšší celek); začlenění; integrování; zapojení; sloučení; včlenění; splynutí; integrační; spojování; ucelení; seskupení; integrační doba
economic integration = hospodářská integrace; ekonomická integrace; limit of integration = mez integrování;
integrator   integrity   intellect   intelligence   intelligibility   intended   intensity   intent