Nainstalujte si:
       

Překlad integrated


integrated = integrovaný; jednotný (ucelený); sjednocený; celistvý; ucelený; začleněný; komplexní; doplněný; uculený; interdisciplinární; kompletní; paměť integrovanými obvody
become integrated = scelovat se; scelit se;

Překlad integrated z webu:
It was a fully integrated operation.  Je to plně ucelená operace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintegration   integrator   integrity   intellect   intelligence   intelligibility   intended   intensity