Nainstalujte si:
       

Překlad insurance policy


insurance policy = pojistka; pojistná smlouva; pojištění; pojistná prémie
blanket insurance policy = sdružená pojistka; sdružené pojištění;
life insurance policy = životní pojistka; pojištění pro život;

Překlad insurance policy z webu:
You sold him an insurance policy tonight, didn't you?  Prodala jste mu přece dnes pojist­ku, že?
It was, after all, an insurance policy on his life.  Koneckonců šlo o jeho životní pojistku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinsured   insurer   intake   integer   integral   integral part   integrated   integration