Nainstalujte si:
       

Překlad insult


insult = urazit (4. p.); urážka; urážet; poškození (orgánu, med.); porucha; pohanět; hana; pohana; potupa; spílat; spílání; napadnout (4. p.); útok; nadávka; tupit-hanobit; napadení; dráždění; urážka (2. p.)
chemical insult = chemické dráždění; chemický inzult;
inadvertent insult = bezděčná urážka; neúmyslná urážka;

Překlad insult z webu:
Insult the living, not the dead.  Urážej živé, ne mrtvé.
This insult is intolInsult?  To je nesnesUrážka?
You dare insult me so?  Vy se mě odvažujete tak urážet?
They seek to insult us!  Pokoušejí se nás urazit!
I didn't mean to insult you, she said.  Nechtěla jsem vás nijak urazit, řekla.
He feels your journey across his lands is an insult to tribal pride.  Má pocit, že tvoje cesta přes jeho území je urážkou kmenový cti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinsurance   insurance policy   insured   insurer   intake   integer   integral   integral part