Nainstalujte si:
       

Překlad insulation


insulation = odloučenost; osamocenost; izolační; izolační materiál; izolační odpor; izolování; osamocení; uzavření; izolační rohož; dřevovláknitá izolační deska
functional insulation = pracovní izolace; funkční izolace;
operational insulation = pracovní izolace (základní); pracovní izolace;
sound insulation = zvuková izolace; akustická izolace; zvukoizolační hmota; zvukoizolační konstrukce;

Překlad insulation z webu:
They've good insulation against vocal control.  Ti jsou proti ovládání hlasem dobře izolováni.
The smell of burned insulation swept through the selamlik.  Selamlikem pronikl zápach ze spálené izolace.
There was at least a fivelayer insulation to their level.  Pod nimi bylo ještě nejméně pět izolujících mezivrstev.
He found a stick and pounded the insulation to scare out the rats.  Našel kus latě a zabušil s ním do izolace, aby zahnal krysy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinsulator   insult   insurance   insurance policy   insured   insurer   intake   integer