Nainstalujte si:
       

Překlad insufficiency


insufficiency = nedostatečnost; neschopnost; nedostatek; selhání; nepostačující kvalifikace; malá zásoba; insuficience; nedostatečný
cardiac insufficiency = srdeční vada; srdeční insuficience;
circulatory insufficiency = insuficience oběhová; selhání krevního oběhu;
coronary insufficiency = insuficience koronární; koronární insuficience; srdeční insuficience; insuficience plicní;
insulation   insulator   insult   insurance   insurance policy   insured   insurer   intake