Nainstalujte si:
       

Překlad instrumental


instrumental = nástrojový; pomocný; instrumentál (7. pád, jaz.); sloužící jako nástroj; nápomocný; přístroj; instrumentálový; přístrojový; instrumentální; 7. pád (jaz.)
be instrumental = být nápomocný; sloužit (být k čemu);

Překlad instrumental z webu:
On stage, the band was smoking through an instrumental break.  Kapela na pódiu zatím vypalovala instrumentálku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstrumentation   insufficiency   insulation   insulator   insult   insurance   insurance policy   insured