Nainstalujte si:
       

Překlad instrument


instrument = nástroj; dokument; prostředek; pomůcka; přístroj (měřicí); úřední listina; listina; instrumentovat; vybavit přístroji; navigační přístroj; orchestrovat; písemný právní úkon; instrument (právní); indikační přístroj; měřící přístroj; měřidlo; ukazatel
analog instrument = analogové měřidlo; analogový přístroj;
commercial instrument = obchodní cenný papír; cenný papír; převoditelný cenný papír; převoditelná cenná listina; obchodovatelný cenný papír; obchodní papír;
debt instrument = dlužní nástroj;

Překlad instrument z webu:
Instrument panel has remote door control, light control.  Na přístrojové desce je dálkové ovládání dveří a světel.
He set the instrument down and turned.  Položil přístroj a otočil se.
Morgan glanced at his instrument panel.  Morgan pohlédl na přístrojovou desku.
I know you have an instrument rating.  Vím, že máte kvalifikaci pro přístroje.
He pointed to a couple of instrument boxes, one on top of the other.  Ukázal na pár bedniček od přístrojů srovnaných na sobě.
He handed them four sterile sets, prepackaged instrument trays.  Podal jim čtyři sterilní soupravy a podnosy s připravenými nástroji.
Poole made a final check of his tiny instrument panel.  Poole naposledy přehlédl nevelkou kontrolní desku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstrumental   instrumentation   insufficiency   insulation   insulator   insult   insurance   insurance policy