Nainstalujte si:
       

Překlad instructions


instructions = instrukce (pl.); pokyny; podněty; služební instrukce; poučení; návod; předpisy; dispozice; směrnice; návod k používání
assembly instructions = montážní předpisy; montážní návod;
driving instructions = jízdní instrukce; jízdní pokyny (automobilové závody);
follow instructions = řídit se směrnicemi; řídit se návodem; řídit se příkazy; dodat směrnice; dodat instrukce;

Překlad instructions z webu:
Instructions for answering were probably in the part torn out.  Instrukce, jak má odpovídat, byly pravděpodobně na té odtržené části.
His instructions were quite specific:  Jeho instrukce byly zcela specifické:
He'd left instructions with me, sir.  Nechal mi pokyny, pane.
You heard my instructions to the doctor?  Slyšel jste moje instrukce doktorovi?
I'll give you further instructions then.  Pak ti dám další pokyny.
I'm afraid he took his instructions a bit too literally.  Bohužel vzal svoje instrukce poněkud doslova.
Mitch drove him to the airport, receiving instructions along the way.  Mitch ho odvezl na letiště a cestou od něho dostal instrukce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstructor   instrument   instrumental   instrumentation   insufficiency   insulation   insulator   insult