Nainstalujte si:
       

Překlad instruction


instruction = instrukce; poučení; pokyn; vyučování; výuka; návod; předpis; příkaz; učení; nařízení; lekce; vzdělanost; direktiva; směrnice; dispozice; instrukční; pokyny; foršrift; školení; strojový kód
absolute instruction = úplná instrukce; absolutní příkaz;
access instruction = přístupový povel; přístupové heslo; přístupový příkaz;
actual instruction = skutečná instrukce; efektivní instrukce;
block instruction = bloková instrukce; výuka jazyků;

Překlad instruction z webu:
Instruction would come, she assumed;  Pokyny přijdou, usoudila;
Use the instruction to bypass the processing algorithms.  A ať obejdou zpracovací algoritmy.
She had one last instruction for him.  Měla pro něj ještě poslední instrukci.
The fat man passed the instruction to his assistant.  Tlusťoch předal pokyn svému pomocníkovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstructions   instructor   instrument   instrumental   instrumentation   insufficiency   insulation   insulator