Nainstalujte si:
       

Překlad institution


institution = instituce; ustanovení; ústav; zařízení; nadace; zákon; nařízení; statut; učení; výchova; společnost (učená); spolek; pojem; zahájení; založení; zavedení; zvyklost; závod; úřad; zřízení; spořitelna; ustavení; instituční; právní institut; učená společnost
banking institution = peněžní ústav; bankovní ústav;
charitable institution = charitativní instituce; dobročinné zařízení;
corrective institution = nápravná instituce; nápravné zařízení;
educational institution = školská instituce; školské zařízení;

Překlad institution z webu:
It was their grimmest institutional joke:  To byla ta nejpochmurnější ironie ústavu:
The monastry was not a singlesex institution.  Klášter nebyl jednopohlavní institucí.
He was quite used to the politics of institutions;  Nejdříve si ho nevšímal, ale pak jeho instinkty převážily.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstruction   instructions   instructor   instrument   instrumental   instrumentation   insufficiency   insulation