Nainstalujte si:
       

Překlad instinct


instinct = instinkt; proniknutý (kniž.); pud; puzený; oživený; naplněný (kniž.); plný (kniž.); vnuknutí; podnícený; proniknutý čím (kniž.)
predatory instinct = loupeživý instinkt; dravý instinkt;

Překlad instinct z webu:
Instinct took over.  Pud sebezáchovy zapracoval.
My instinct was right.  Můj instinkt mne nezklamal.
His every instinct told him to do just this.  Veškerý jeho instinkt mu radil, aby udělal právě tohle.
Libby had an instinct for essentials;  Libby se vyznačovala instinktem pro podstatné.
I conceived out of instinct and not out of obedience.  Počala jsem ho z instinktu, nikoli z poslušnosti.
Now, what is the first instinct of the criminal?  A teď, jaký je základní instinkt každého zločince?
He had the same kind of instinct now.  A teď se mu ozval znovu.
But she got it open on pure instinct and then took out the present.  Byl to těžký zlatý řetěz, náhrdelník;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstitute   institution   instruction   instructions   instructor   instrument   instrumental   instrumentation