Nainstalujte si:
       

Překlad instil


instil = vštípit (postupně); nakapat; nalít; vkapávat; kapat; vštěpovat
instill (US) > instil = vštípit (postupně);

Překlad instil z webu:
The objective was to instil quick, correct reactions at all times.  Jejich účelem bylo, aby se pilotům vštípily rychlé a správné reakce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstil into   instinct   institute   institution   instruction   instructions   instructor   instrument