Nainstalujte si:
       

Překlad instil into


instil into = nakapat do; vštípit do (postupně); plnit
instill into (US) > instil into = vštípit do (2. p.) (postupně);
instinct   institute   institution   instruction   instructions   instructor   instrument   instrumental