Nainstalujte si:
       

Překlad installed


installed = nainstalovaný; instalován; instaloval (4. p.); instalovaný; instalovaný výkon
factory installed = montovaný v továrně; montovaný výrobcem;
permanently installed = stacionární; pevně instalovaný (spotřebič ap.);

Překlad installed z webu:
He installed me at once, no arguments, in an apartment of his house.  Bez řečí mně ihned přidělil byt ve svém domě.
Seer was installed as managing director.  Semmler byl uveden do funkce jako generální ředitel.
The turbocharger ain't installed right.  Turbokompresor není správně uložený.
He cleaned out a storage room and installed a table and some chairs.  Vyklidil skladiště a přemístil tam stůl a několik židlí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstaller   instance   instant   instigation   instil   instil into   instinct   institute