Nainstalujte si:
       

Překlad installation


installation = instalování; instalační; zavedení; uvedení do úřadu; uvedení do funkce; namontování; aparatura; slavnostní uvedení; dosazení; zařizování; vestavění; zabudování; soubor zařízení (instalovaných na daném místě); uvedení; stavba; zamontování; usazení
communications installation = slaboproudé instalace; zařízení pro dálková spojení;
converter installation = měnírna proudu; měnírna;
diagnostic installation = diagnostické zařízení; diagnostický systém; vodní dílo s elektrárnou; světelný okruh;

Překlad installation z webu:
What is your installation onworld doing?  Co dělají vaše zařízení na planetě?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstalled   installer   instance   instant   instigation   instil   instil into   instinct