Nainstalujte si:
       

Překlad install


install = instalovat (4. p.); dosadit; namontovat (zařízení); zařídit; uvést do funkce; dosadit slavnostně; uvést slavnostně; nastolit; zavést (zařízení); uvést; nainstalovat (4. p.); slavnostně dosadit; usadit; dosazovat; vestavět (T); zabudovat; zamontovat
easy to install = snadno instalovatelný;

Překlad install z webu:
I'll install my man tomorrow.  Našeho muže tam pošlu zítra.
I could install hard drives, add memory, things like that.  Umím instalovat harddisky, rozšiřovat paměť, prostě tyhle věci.
I'd like you to install this gadget here.  Byl bych rád, kdybys tuhle věcičku namontoval právě tam.
I'd also request that we install a row of footlights.  Také bych prosil nainstalovat spodní světla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstallation   installed   installer   instance   instant   instigation   instil   instil into