Nainstalujte si:
       

Překlad instability


instability = nestabilita; nestálost; vrtkavost; nestabilnost; vratkost; labilnost; neustálenost; labilita; instabilita; nepevnost; nestálý
pulsation instability = pulzační nestabilita; pulzační nestabilita;

Překlad instability z webu:
Computer reports orbital instability.  Počítač hlásí nestabilní dráhu.
I'm picking up some instability.  Já jenom že je nestabilní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstall   installation   installed   installer   instance   instant   instigation   instil