Nainstalujte si:
       

Překlad inspector


inspector = inspektor; dozorce; policejní inspektor; komisař; revizor; kontrolor; vykonavatel kontroly; dohlížitel; dozorčí úředník; přejímací komisař; kvalitář; inspektorský; kontrolní technik; kontrola; dozorčí; přejímač; přejímací osoba; inspektorka; inspektorát
building inspector = stavbyvedoucí; úřední stavební dozor; inspektor stavebního úřadu;
factory inspector = živnostenský inspektor; tovární inspektor;
station inspector = výpravčí; dozorčí přepravy;
weapon inspector = zbrojní inspektor;

Překlad inspector z webu:
The inspector had now closed to within fifty yards.  Inspektor se nyní přiblížil na padesát metrů.
Uhhuh, the inspector grunted.  Mhm, zamručel úředník.
Stop them, the inspector ordered.  Zastavte je, přikázal kapitán.
Let them go, the inspector ordered.  Nechte je jít, rozkázal kapitán.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstability   install   installation   installed   installer   instance   instant   instigation