Nainstalujte si:
       

Překlad insight


insight = pohled; nahlédnutí; vzhled; ponoření; proniknutí (do podstaty věci); pochopení (věci); jasnozření; porozumění; hluboký pohled; rozhled; náhled; postřeh; prozíravost; nahlížení; náhled do


Překlad insight z webu:
A sudden insight came to her.  Najednou se v ní rozbřesklo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinsight into   insolvency   inspection   inspector   instability   install   installation   installed