Nainstalujte si:
       

Překlad inset


inset = vložit; vsazení; zasunout; vložka; vložená složka; příloha; uklánět se; proložit; výřezový obrázek; vsadit; zalomit; vsazený; přizpůsobit; prorážka; rozrážka; zarážka; zalícovat; vsazovat; zalamovat; vsunout; nástavec; zalomený štoček; vložená příloha
receiver inset = sluchátková vložka; vložka sluchátka;
inside   inside out   insight   insight into   insolvency   inspection   inspector   instability