Nainstalujte si:
       

Překlad insertion


insertion = vložení; uveřejnění (jednotlivé); vložka; vsuvka; vsunutí; zasunutí; zasazení; vřazení; aplikace (vložka); inzerát (textový); reklama (textová); vkládání; připojení; zařazení; vsazení; zapojení; doložka; vložený list; vkládací; příloha; úpon; zanášení
data insertion = vkládání dat; zavádění dat;
live insertion = vkládání za provozu; zasouvání pod napětím;

Překlad insertion z webu:
It was just as well that the covert insertion had shortened the night.  Nebylo na škodu, že tajné vysazení noc zkrátilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinsertion sort   inset   inside   inside out   insight   insight into   insolvency   inspection